safe explosives

VÄLKOMMEN TILL SAFEEXPLOSIVES

Lösningar gjorda av bergsprängare för bergsprängare

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom förvaring av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 1143-1 Grade III.

SAFEEXPLOSIVES erbjuder även anpassade säkerhetslösningar för förvaring av sprängämnen eller andra stöldbegärliga varor.
Vi garanterar att våra produkter håller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande servicepersonal vid behov.
Safe Explosives