safe explosives

Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2006:10. Dessa föreskrifter har därefter reviderats i en ny föreskrift från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.  (MSBFS 2010:5)

För explosiva varor, begärlighetsgrad ”A”, dvs alla våra sprängämnen, detonerande stubin och sprängkapslar, krävs fortsättningsvis ”Värdeförvaringsskåp”, enligt Europastandard EN 1143-1 grade III.

Kraven gäller direkt samtliga nya förråd medan befintliga, äldre förråd måste vara utbytta senast 2012-01-01. Vid förvaring av max 60 kg netto explosiv ämne får sprängämne och sprängkapslar förvaras i samma förråd.

Björknäs Bergsprängning har med anledning av detta tagit fram nya förråd som är godkända enligt de nya reglerna. Förråden har även Det Norske Veritas godkännande, DNV ID NO 388.Bestämmelser